HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Các quy tắc đánh dấu trọng âm cơ bản
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

PRONUNCIATION

Bài 3. Trọng âm

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2.382

Chưa có thông báo nào