HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Danh từ số ít
  • Danh từ số nhiều
  • Quy tắc tạo danh từ số nhiều 1,2,3
  • Quy tắc tạo danh từ số nhiều 4,5,6,7
  • Quy tắc tạo danh từ số nhiều 8
Nhấn để bật tiếng
X

GRAMMAR

Bài 5. Danh từ

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.945

Chưa có thông báo nào