PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ

Tư vấn chọn nghề - Chọn ngành - Chọn trường

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Cách làm cũ
 • Cách làm đúng
  • Hiểu rõ bản thân
  • Hiểu rõ nguồn lực
  • Hiểu rõ điều kiện khách quan
  • Nghĩ đúng - chọn đúng
X