HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
  • Động từ
  • Tính từ
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 02: Từ loại Tiếng Việt

Bài 02: Động từ và Tính từ

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.286

Chưa có thông báo nào