HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
    • Từ đồng nghĩa
    • Từ trái nghĩa
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 03: Các hiện tượng về âm, nghĩa của từ

Bài 02: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 754

Chưa có thông báo nào