HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
  • Thành ngữ
  • Tục ngữ
  • Ca dao
  • So sánh thành ngữ, tục ngữ, ca dao
 • Bài tập
  • Bài 1-4
  • Bài 5-8
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ04: Thành ngữ, tục ngữ, ca dao, từ Hán Việt

Bài 01: Thành ngữ, tục ngữ, ca dao

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.210

Chưa có thông báo nào