HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức
  • Bài tập
    • Bài 1-3
    • Bài 4-7
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ04: Thành ngữ, tục ngữ, ca dao, từ Hán Việt

Bài 02: Từ Hán Việt

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 713

Chưa có thông báo nào