HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
    • Lỗi chính tả và lỗi dùng từ
    • Lỗi đặt câu
  • Bài tập
    • Bài 1-2
    • Bài 3-4
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ05: Quy tắc viết hoa và một số lỗi thường gặp trong Tiếng Việt

Bài 02: Lỗi chính tả, dùng từ, lỗi đặt câu

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 539

Chưa có thông báo nào