HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức
  • 1. Khái niệm trạng ngữ
  • 2. Số lượng, vị trí, dấu hiệu nhận biết trạng ngữ
  • 3. Các loại trạng ngữ
  • 4. Phân biệt trạng ngữ và một vế câu ghép
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ06: Các thành phần câu

Bài 01: Trạng ngữ

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 736

Chưa có thông báo nào