HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức
  • 1. Chủ ngữ và vị ngữ
  • 2. Một số lưu ý
  • 3. Mẫu xác định các thành phần của câu
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ06: Các thành phần câu

Bài 02: Chủ ngữ và vị ngữ

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 611

Chưa có thông báo nào