HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
  • Các cách nối các vế trong câu ghép
  • Nối các vế câu ghép trực tiếp bằng dấu câu
  • Nối các vế câu ghép gián tiếp bằng từ để nối
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ07: Các kiểu câu và liên kết câu

Bài 02: Cách nối các vế trong câu ghép (phần 1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 497

Chưa có thông báo nào