HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
  • Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, cặp quan hệ từ chỉ nguyên nhân, kết quả
  • Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, cặp quan hệ từ chỉ điều kiện giả thiết, kết quả
  • Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, cặp quan hệ từ chỉ sự tương phản
  • Nối các vế trong câu ghép bằng cặp từ hô ứng
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ07: Các kiểu câu và liên kết câu

Bài 03: Cách nối các vế trong câu ghép (phần 2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 520

Chưa có thông báo nào