HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Các kiểu câu xét theo mục đích nói trực tiếp
  • Câu hỏi dùng theo mục đích khác
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ07: Các kiểu câu và liên kết câu

Bài 04: Câu phân loại theo mục đích nói

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 462

Chưa có thông báo nào