HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm liên kết câu
  • Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ
  • Liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ
  • Liên kết câu bằng cách dùng từ ngữ nối
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ07: Các kiểu câu và liên kết câu

Bài 05: Cách liên kết câu

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 460

Chưa có thông báo nào