HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ07: Các kiểu câu và liên kết câu

Bài 06: Một số lưu ý khi xác định các thành phần câu (câu đảo ngữ, câu có trạng ngữ, câu ghép)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 389

Chưa có thông báo nào