HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
  • Khái niệm và cấu tạo của phép nhân hóa
  • Các kiểu nhân hóa
  • Tác dụng của biện pháp nhân hóa
 • Luyện tập
  • Bài 1, bài 2
  • Bài 3, bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ09: Các biện pháp tu từ

Bài 02: Biện pháp nhân hoá

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 471

Chưa có thông báo nào