HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Miêu tả là gì?
  • Các dạng bài của văn miêu tả
  • Dàn ý của bài văn miêu tả
  • Dàn ý của đoạn văn miêu tả
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ11: Văn miêu tả

Bài 01: Khái quát về văn miêu tả

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 517

Chưa có thông báo nào