HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ11: Văn miêu tả

Bài 02: Quan sát, tìm ý và các trình tự trong văn miêu tả

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 433

Chưa có thông báo nào