HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ11: Văn miêu tả

Bài 06: Văn tả người (phần 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 302

Chưa có thông báo nào