HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
    • Phần 1, phần 2
    • Phần 3
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ12: Văn kể chuyện

Bài 02: Các yếu tố quan trọng trong văn kể chuyện

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 386

Chưa có thông báo nào