PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 6
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Dạng 7
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 4. 10 dạng TÍCH PHÂN HAY GẶP và CÁCH GIẢI (Phần 4)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 26.428

Chưa có thông báo nào