PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 8
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Dạng 9
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Dạng 10
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 4. 10 dạng TÍCH PHÂN HAY GẶP và CÁCH GIẢI (Phần 5)

Độ dài: 74 phút - Số lượt học 28.620

Chưa có thông báo nào