PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 8
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Dạng 9
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Dạng 10
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 4. 10 dạng TÍCH PHÂN HAY GẶP và CÁCH GIẢI (Phần 5)

Độ dài: 74 phút - Số lượt học 27.127

Chưa có thông báo nào