Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • H2S, SO2 phản ứng với dung dịch NaOH hoặc KOH
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 10

Dạng 24. H2S, SO2 phản ứng với dung dịch NaOH hoặc KOH

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 415

Chưa có thông báo nào