Học tốt Sinh học 8 - Cô Bùi Hương Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Clip 1
  • Clip 2
  • Clip 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đặc điểm một số tuyến nội tiết khác

Luyện tập: Đặc điểm một số tuyến nội tiết khác

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 94

Chưa có thông báo nào