Học tốt Sinh học 8 - Cô Bùi Hương Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Thành phần cấu tạo của máu
  • Cấu tạo, chức năng, thành phần của tế bào , Hồng cầu, Bạch cầu
  • Tiểu cầu
Nhấn để bật tiếng
X

Các thành phần của máu

Các thành phần của máu

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.039

Chưa có thông báo nào