Học tốt Sinh học 8 - Cô Bùi Hương Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Cơ quan phân tích thính giác
  • Cấu tạo tai
  • Sự truyền sóng âm
Nhấn để bật tiếng
X

Cơ quan phân tích thính giác

Cơ quan phân tích thính giác

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 235

Chưa có thông báo nào