Học tốt Sinh học 8 - Cô Bùi Hương Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Cơ quan phân tích thính giác
  • Cấu tạo tai
  • Sự truyền sóng âm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Cơ quan phân tích thính giác

Cơ quan phân tích thính giác

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 198

Chưa có thông báo nào