Học tốt Sinh học 8 - Cô Bùi Hương Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm hô hấp
  • Cấu tạo hệ hô hấp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Cấu tạo hệ hô hấp

Cấu tạo hệ hô hấp

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 563

Chưa có thông báo nào