Học tốt Sinh học 8 - Cô Bùi Hương Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo tim - Chu kỳ tim
  • Hệ mạch - Vận chuyển máu qua hệ mạch
Nhấn để bật tiếng
X

Chu kì tim và sinh lý hệ mạch

Chu kì tim và sinh lý hệ mạch

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 738

Chưa có thông báo nào