Học tốt Sinh học 8 - Cô Bùi Hương Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Quá trình trao đổi chất
  • Quá trình chuyển hóa
  • Vấn đề thân nhiệt
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Quá trình trao đổi chất và năng lượng trong cơ thể

Quá trình trao đổi chất và năng lượng trong cơ thể

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 397

Chưa có thông báo nào