Học tốt Sinh học 8 - Cô Bùi Hương Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Tiêu hóa thức ăn
  • Cơ quan tiêu hóa
  • Tiêu hóa ở khoang miệng
  • Nuốt và đẩy thức ăn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Khái quát chung về hệ tiêu hóa và sự tiêu hóa ở khoang miệng

Khái quát chung về hệ tiêu hóa và sự tiêu hóa ở khoang miệng

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 561

Chưa có thông báo nào