Học tốt Sinh học 8 - Cô Bùi Hương Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Quá trình hấp thụ dinh dưỡng
  • Thải phân
  • Vệ sinh hệ tiêu hóa
Nhấn để bật tiếng
X

Quá trình hấp thu và đào thải trong hệ tiêu hóa

Quá trình hấp thu và đào thải trong hệ tiêu hóa

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 481

Chưa có thông báo nào