Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hà Sylvia (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • A. Friends: Reading 1a, b
  • Reading 1a, b - Taking note, answer questions.
  • Reading 2 - Listening and new words
  • Reading 2 - Taking note, answer questions
  • B. Names and address: Listening, taking note, answer questions
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 1 - Back to school - Listening and Reading

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 3.088


Tóm tắt nội dung:
- Hướng dẫn các em học sinh nghiên cứu bài đọc hiểu, cách tiếp cận, ghi nhớ và trả lời câu hỏi liên quan.
- Cung cấp kiến thức từ vựng và cấu trúc mới, hướng dẫn đọc từ mới, khó trong bài đọc hiểu.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; học lại ở nhà, tự phát triển đoạn văn riêng theo nội dung cơ bản nắm được.
- Học từ mới, cấu trúc mới.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào