8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình bậc nhất 2 ẩn
  • Tập nghiệm của phương trình bậc nhất 2 ẩn
  • Hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn
  • Hệ phương trình tương đương
Nhấn để bật tiếng
X

[Đại số] Chương 3. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

Bài 1. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 4

Nội dung bài học:

- Đề cập đến các kiến thức về Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn;
- Cách biểu diễn tập nghiệm của phương trình bậc nhất 2 ẩn; hệ phương trình tương đương.
Lưu ý khi học bài giảng: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng của giáo viên và ghi chép nội dung đầy đủ vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào