Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3,4
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 3. WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

Unit 3. Lesson 2 (p.1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 63

Chưa có thông báo nào