Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 4. Read & tick Yes or No
  • 5. Write about your friend
  • 6. Project
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 1. WHAT'S YOUR ADDRESS?

Unit 1. Lesson 3 (p.2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 58

Chưa có thông báo nào