Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5 + Review
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 10. WHEN WILL SPORTS DAY BE?

Unit 10. Lesson 3

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 40

LƯU Ý: PHẦN REVIEW (PHÚT 3:40) CÔ BỊ NHẦM MỘT CHÚT, CHƠI ĐÁ BÓNG LÀ "PLAY FOOTBALL" (CÔ ĐỌC NHẦM THÀNH "PLAY VOLLEYBALL" - CHƠI BÓNG CHUYỂN)

Chưa có thông báo nào