Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5 + Review
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 10. WHEN WILL SPORTS DAY BE?

Unit 10. Lesson 3

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 47

LƯU Ý: PHẦN REVIEW (PHÚT 3:40) CÔ BỊ NHẦM MỘT CHÚT, CHƠI ĐÁ BÓNG LÀ "PLAY FOOTBALL" (CÔ ĐỌC NHẦM THÀNH "PLAY VOLLEYBALL" - CHƠI BÓNG CHUYỂN)

Chưa có thông báo nào