Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 3. Lets talk
  • 4. Listen and complete
  • 5. Read and complete
  • 6. Lets sing & Extra exercise
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 1. WHAT'S YOUR ADDRESS?

Unit 1. Lesson 1 (p.2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 291

Chưa có thông báo nào