Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Warm-up
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3,4,5
  • Review + Extra exercise
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 4. DID YOU GO TO THE PARTY?

Unit 4. Lesson 2

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 57

Chưa có thông báo nào