Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Listen & repeat
  • 2. Listen and circle a or b
  • 3. Lets talk
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 1. WHAT'S YOUR ADDRESS?

Unit 1. Lesson 3 (p.1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 94

Học sinh lưu ý:

Trong clip 1 - phần Hangman Game:
Câu 1. Father and mother of our father and mother: ô chữ này gồm 12 chữ cái (cô giáo đếm nhầm là 13 chữ cái).

Chưa có thông báo nào