Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3,4
  • Activity 5,6
  • Review + Extra exercises
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 6. HOW MANY LESSONS DO YOU HAVE TODAY?

Unit 6. Lesson 1

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 114

Học sinh lưu ý:

Trong clip 5 - Review & extra exercise, ở 3:17: đáp án đúng của ô chữ số 5 (hàng dọc) là: TWICE

Chưa có thông báo nào