Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3,4
  • Activity 5,6
  • Review + Extra exercises
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 6. HOW MANY LESSONS DO YOU HAVE TODAY?

Unit 6. Lesson 1

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 94

Học sinh lưu ý:

Trong clip 5 - Review & extra exercise, ở 3:17: đáp án đúng của ô chữ số 5 (hàng dọc) là: TWICE

Chưa có thông báo nào