Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 3. WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

Unit 3. Lesson 3 (p.1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 74

Lưu ý: ở clip 1 - phút 5:00, mục 6 đáp án đúng là "UNDERGROUND", các bạn sửa lại giúp cô nhé!

Chưa có thông báo nào