Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 3. WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

Unit 3. Lesson 3 (p.1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 66

Lưu ý: ở clip 1 - phút 5:00, mục 6 đáp án đúng là "UNDERGROUND", các bạn sửa lại giúp cô nhé!

Chưa có thông báo nào