Bứt phá 9+ môn Vật lí 11

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chinh phục 9+

13. Bài toán truyền dẫn ánh sáng trong cáp quang

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 150

Chưa có thông báo nào