Bứt phá 9+ môn Vật lí 11

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

BỨT PHÁ 9+ MÔN VẬT LÍ LỚP 11

DẠNG 6. Điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 1.191

Chú ý: Trong ví dụ 2, phút 08:07 cô viết nhầm, các em sửa lại như sau:

\[{\vec E_O} = \left( {{{\vec E}_{1O}} + {{\vec E}_{3O}}} \right) + {\vec E_{2O}} = \vec 0 + {\vec E_{2O}} = {\vec E_{2O}} \Rightarrow {E_O} = {E_{2O}} = \frac{{2kq}}{{{a^2}}}.\]

Chưa có thông báo nào