Bứt phá 9+ môn Vật lí 11

Nhấn để bật tiếng
X

BỨT PHÁ 9+ MÔN VẬT LÍ LỚP 11

DẠNG 6. Điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 1.216

Chú ý: Trong ví dụ 2, phút 08:07 cô viết nhầm, các em sửa lại như sau:

\[{\vec E_O} = \left( {{{\vec E}_{1O}} + {{\vec E}_{3O}}} \right) + {\vec E_{2O}} = \vec 0 + {\vec E_{2O}} = {\vec E_{2O}} \Rightarrow {E_O} = {E_{2O}} = \frac{{2kq}}{{{a^2}}}.\]

Chưa có thông báo nào