Bứt phá 9+ môn Vật lí 11

Nhấn để bật tiếng
X

BỨT PHÁ 9+ MÔN VẬT LÍ LỚP 11

DẠNG 20. Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài vô hạn.

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 2.383

Chú ý. Trong ví dụ 7, phút 16:44 phần bảng bị khuất trong video có nội dung như sau:

$$\begin{array}{l}{r_O} = OH + {r_N} = \frac{{MN}}{2} + {r_N} = \frac{{{r_M} - {r_N}}}{2} + {r_N} = \frac{{{r_M} + {r_N}}}{2}\\ \Rightarrow 2{r_O} = {r_M} + {r_N}\end{array}$$

Chưa có thông báo nào