Bứt phá 9+ môn Vật lí 11

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp
  • Ví dụ 01
  • Ví dụ 02
  • Ví dụ 03
Nhấn để bật tiếng
X

Chinh phục 9+

15. Bài toán dịch chuyển vật và ảnh đối với thấu kính, hệ thấu kính

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 282

Chưa có thông báo nào