Bứt phá 9+ môn Vật lí 11

Nhấn để bật tiếng
X

BỨT PHÁ 9+ MÔN VẬT LÍ LỚP 11

DẠNG 24. Lực từ do đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện gây ra.

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 854

Chưa có thông báo nào