Topclass iLearn Tiếng Việt 1

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu đồ dùng học tập
  • Hướng dẫn sử dụng các đồ dùng học tập
  • Hướng dẫn tư thế ngồi
Nhấn để bật tiếng
X

Làm quen

Bài 01: Hành trang vào lớp 1

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 483

Chưa có thông báo nào