Topclass iLearn Tiếng Việt 1

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Giải nghĩa từ ngữ khó
  • Đọc khám phá
  • Vận dụng và đánh giá
Nhấn để bật tiếng
X

CÙNG VUI ĐỌC HIỂU - CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC

Giờ ra chơi

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 389

Chưa có thông báo nào