Topclass iLearn Tiếng Việt 1

  Mục lục bài giảng
  • Học vần
  • Học viết vần oeo
  • Học viết vần oem
  • Học viết vần oong
  • Học viết vần ooc
  • Học viết vần uâng
  • Học viết vần uyu
  • Học viết vần uyp
Nhấn để bật tiếng
X

CÙNG HỌC ĐÁNH VẦN

Bài 65. Một số vần ít dùng (oeo – oem; oong – ooc; uâng – uyu – uyp)

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 4.046

Chưa có thông báo nào