Tiếng Việt 1

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Giải nghĩa từ ngữ khó
  • Đọc khám phá
  • Vận dụng và đánh giá
Nhấn để bật tiếng
X

CÙNG VUI ĐỌC HIỂU - CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Sẻ anh, sẻ em

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 463

Chưa có thông báo nào